राष्ट्रिय जनगणना २०७८

कोशी प्रदेशमा ९७ प्रतिशत घरपरिवारमा शौचालय

कोशी प्रदेशमा ९७ प्रतिशत घरपरिवारमा शौचालय

११ जेठ,  मोरङ।कोशी प्रदेशमा ९६.८ प्रतिशत परिवारले शौचालयको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। राष्ट्रिय तथ्याङ्क...