लेकसाइड

पोखराको नाइट लाइफ : मस्ती र सास्तीको ककटेल

पोखराको नाइट लाइफ : मस्ती र सास्तीको ककटेल

पर्यटकीय पोखराको 'नाइट लाइफ' लेकसाइडका सीमित क्षेत्र र त्यसमा पनि सीमित सेवा तथा व्यवसायमा...