वडाध्यक्ष

काठमाडौं-३० का वडाध्यक्षको आक्रोश : औषधि पाएको भए २५ सय कुकुर मार्थें

काठमाडौं-३० का वडाध्यक्षको आक्रोश : औषधि पाएको भए २५ सय कुकुर मार्थें

काठमाडौं । आइतबार काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको बैठकमा सामुदायिक कुकुरको विषयले प्रवेश पायो ।...