वित्तीय क्षेत्र

विश्व अर्थतन्त्रको मन्दीले त्रासमा वित्तीय क्षेत्र

विश्व अर्थतन्त्रको मन्दीले त्रासमा वित्तीय क्षेत्र

१० माघ, काठमाडौं ।  विश्व अर्थतन्त्र मन्दीमा जाँदै गर्दा नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा मन्दीको प्रभाव...