विद्युत महसुल

एक घरको एक दिनको बिजुलीको बिल ६० लाख !

एक घरको एक दिनको बिजुलीको बिल ६० लाख !

हामीकहाँ सरकारले हरेक महिना २० युनिटसम्म मात्र बिजुली खपत गर्ने घर परिवारलाई नि:शुल्क बिजुली...