वैदेशिक सहायता

वैदेशिक सहायता : लक्ष्य र प्राप्तिबीच ठूलो खाडल

वैदेशिक सहायता : लक्ष्य र प्राप्तिबीच ठूलो खाडल

बजेट विनियोजनदेखि परिचालनसम्मको संगति नमिल्दा नै नेपाल लक्ष्यअनुसार वैदेशिक सहायता परिचालनमा चुकिरहेको हो ।