सिँचाइ

पाल्पामा सिँचाइले फेरिएको जीवनशैली

पाल्पामा सिँचाइले फेरिएको जीवनशैली

सिँचाइ व्यवस्थित नहुँदा एक मुरीमा राम्रै उत्पादन भएका बखत दुईदेखि तीन मुरीसम्म धान स्याहारेका...