स्थायी लेखा नम्बर

स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या ३५ लाख नाघ्यो

स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या ३५ लाख नाघ्यो

३० कात्तिक, काठमाडौं । नेपालमा स्थानीय लेखा नम्बर लिने करदाताको सख्या ३५ लाख नाघेको...