स्वास्थ्य परीक्षण

वैदेशिक रोजगारीमा जानेले सबै अस्पतालबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने गरी कानुन बन्दै

वैदेशिक रोजगारीमा जानेले सबै अस्पतालबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने गरी कानुन बन्दै

१२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त सबै अस्पतालबाट...