सम्बन्ध

को हुन् सच्चा मित्र ?

को हुन् सच्चा मित्र ?

‘साथी दुई किसिमका हुन्छन् । एउटा उखु जस्तो हुन्छ, जसलाई बटारे पनि, निचोरे पनि...