आँप

‘मधुमेहमा पनि आँप खान हुन्छ, तर मात्रा जान्नुपर्छ’

‘मधुमेहमा पनि आँप खान हुन्छ, तर मात्रा जान्नुपर्छ’

काठमाडौं । मधुमेहका बिरामीले यो खान हुँदैन, त्यो खान हुँदैन हामीले धेरै सुन्दै आएका...