कक्षा १२

१२ पछि के गर्छ्यौ त नानी ?

१२ पछि के गर्छ्यौ त नानी ?

के नै काम रह्यो र हजुर, दागबत्ती दिन छोरो भए पनि लास जलाउन मुडो...