चुनाव २०७९

अब सत्ता सञ्चालनमा कस्ता पात्र पठाउने ?

अब सत्ता सञ्चालनमा कस्ता पात्र पठाउने ?

राजनीतिक संघर्षको अनुभव भएकाहरू भन्दा निश्चित क्षेत्रका विज्ञलाई जिम्मेवारी दिइयोस् भन्ने मनसायका साथ हालैको...