छात्रवृत्ति

ओस्कार फिल्म कलेजका विद्यार्थीलाई सिंगापुरको इन्फानाइट स्टुडियोको छात्रवृत्ति

ओस्कार फिल्म कलेजका विद्यार्थीलाई सिंगापुरको इन्फानाइट स्टुडियोको छात्रवृत्ति

काठमाडौं । सिंगापुरको इन्फानाइट स्टुडियोजले ओस्कार कलेज (कलेज अफ फिल्म स्टडिज)का १५ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति...