छालाको एलर्जी

बालबालिकालाई छालाको एलर्जी भएमा के गर्ने ?

बालबालिकालाई छालाको एलर्जी भएमा के गर्ने ?

बालबालिकाको छाला निकै संवेदनशील हुन्छ । सानो लापरवाहीले पनि उनीहरुको छालामा गम्भीर समस्या आउन...