डा. युवराज खतिवडा

तलको बजेट काटेर नतिजा आउँदैन, राष्ट्रपति कार्यालयबाटै थाल्नुपर्छ

तलको बजेट काटेर नतिजा आउँदैन, राष्ट्रपति कार्यालयबाटै थाल्नुपर्छ

नेपाल लामो समयदेखि नीतिको पासो (पोलिसी ट्रयाप)मा छ । पोलिसी ट्रयापको विषयमा जाँदा अलि...