नगर प्रहरी

काठमाडौंका हरेक वडामा डाक्टर र इन्जिनियर, नगर प्रहरीलाई दैनिक ५०० भत्ता

काठमाडौंका हरेक वडामा डाक्टर र इन्जिनियर, नगर प्रहरीलाई दैनिक ५०० भत्ता

१२ भदौ,काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ३२ वटै वडामा एक–एक जना इन्जिनियर, एमडीजीपी डाक्टर र...