निजी विद्यालय

अमेरिकामा निजी विद्यालय छन् तर नाममात्रका

अमेरिकामा निजी विद्यालय छन् तर नाममात्रका

सरकारले शिक्षामा तत्कालीन नाफा खोज्नुहुँदैन। तर कालान्तरमा त्यसले अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै क्षेत्रबाट नाफाका लागि...