पुल निर्माण

काम गर्दाको ज्याला नपाएपछि खलङ्गा पुल बन्द

काम गर्दाको ज्याला नपाएपछि खलङ्गा पुल बन्द

१० वैशाख, खलङ्गा । पुल निर्माण गर्दाको ज्याला नपाएपछि श्रमिकले झोलुग्ङे पुल बन्द गरेका...