पौडी

पानीमा डुबेको व्यक्तिलाई कसरी गर्ने प्राथमिक उपचार ?

पानीमा डुबेको व्यक्तिलाई कसरी गर्ने प्राथमिक उपचार ?

नेपालमा वार्षिक औसतमा ३९० जनाको पानीमा डुबेर ज्यान जाने गरेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण...