प्रदेश १

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीसँग ५ आना जग्गा, ३ मन्त्रीसँग जग्गैजग्गा

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीसँग ५ आना जग्गा, ३ मन्त्रीसँग जग्गैजग्गा

२९ पुस, विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण पेश गरेका...