प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सेवाग्राहीसँग सीडीओको १ घण्टा

सेवाग्राहीसँग सीडीओको १ घण्टा

कार्यक्रमको नाम ‘सेवाग्राहीसँग प्रमुख जिल्ला अधिकारी’ राखिएको छ ।