बेलायत

पहिला जनता, अनि पार्टी भन्ने बेलायती नयाँ प्रधानमन्त्री

पहिला जनता, अनि पार्टी भन्ने बेलायती नयाँ प्रधानमन्त्री

किअर स्टार्मर पूर्व लेबर प्रधानमन्त्रीहरू म्याकडोनाल्ड, एटली, ब्लेयर र गोर्डन ब्राउनझैं उच्च प्रतिभाशाली र...