ब्याजदर

व्यक्तिभन्दा संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १ प्रतिशत बिन्दु कम गर्दा हुने

व्यक्तिभन्दा संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १ प्रतिशत बिन्दु कम गर्दा हुने

२९ माघ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर भन्दा...