ब्लग

कम्तीमा मान्छे बनौं हाकिम सा’ब !

कम्तीमा मान्छे बनौं हाकिम सा’ब !

कम्तीमा मान्छे बनौं हाकिम सा’ब ! जागिर, पद, चमकधमक क्षणिक हुन् । समाज, आफन्त,...