भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचारको रकमबाट आर्जित सम्पत्तिलाई आर्थिक अपराध मान्ने गरी कानुन बन्दै

भ्रष्टाचारको रकमबाट आर्जित सम्पत्तिलाई आर्थिक अपराध मान्ने गरी कानुन बन्दै

१५ भदौ, काठमाडौं । भ्रष्टाचार गरेको रकम लगानी गरेर त्यसबाट आर्जित सम्पत्तिलाई समेत आर्थिक...