यात्रा

गतिशीलता

गतिशीलता

यसो गरे पनि हुन्छ उसो गरे पनि हुन्छ यही गर्ने भन्ने निश्चित नहुँदा सही...