युद्ध

युद्धले छोरा लग्यो, भूकम्पले छोरी

युद्धले छोरा लग्यो, भूकम्पले छोरी

‘यतिका दुःख झेलेर यहाँसम्म आएकी थिएँ । अब त रुने दिन सकिए होलान् भनेको,...