यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले पनि मनाए तिज

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले पनि मनाए तिज

१४ भदौं, काठमाडौं । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुले पनि काठमाडौंमा हरितालिका तिज...