राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र

युवाको ‘प्रविधि सपना’ पूरा गर्न सघाउँदै आविष्कार केन्द्र

युवाको ‘प्रविधि सपना’ पूरा गर्न सघाउँदै आविष्कार केन्द्र

केन्द्रमा जति सिद्धान्त पढेका विद्यार्थीहरु छन्, त्यही हाराहारीमा अन्य पेशामा संलग्न पेशाकर्मीहरुले अन्वेषणको काम...