विद्यार्थी नेता

स्वास्थ्य सुरक्षाको माग गर्दै प्रदर्शन गर्ने विद्यार्थीमाथि ‘विद्यार्थी नेता’को निगरानी

स्वास्थ्य सुरक्षाको माग गर्दै प्रदर्शन गर्ने विद्यार्थीमाथि ‘विद्यार्थी नेता’को निगरानी

२२ साउन, काठमाडौं । स्वास्थ्य सुरक्षाको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका विद्यार्थीलाई ‘विद्यार्थी नेता’ले धम्की...