वृद्धभत्ता

वृद्धभत्ता : बजेटमा ६८ बर्ष, विधेयकमा मौन

वृद्धभत्ता : बजेटमा ६८ बर्ष, विधेयकमा मौन

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि ल्याएको बजेटमा ६८ वर्षमै वृद्धभत्ता दिने उल्लेख छ ।...