वैदेशिक रोजगार

वैदेशिक रोजगार मागपत्रको प्रमाणीकरण अब देशभित्रै गर्ने व्यवस्था हुँदै

वैदेशिक रोजगार मागपत्रको प्रमाणीकरण अब देशभित्रै गर्ने व्यवस्था हुँदै

११ जेठ, काठमाडौं । मेनपावर कम्पनीहरुले ल्याउने वैदेशिक रोजगारीका मागपत्र तथा रोजगार करारनामा प्रमाणीकरण...