वैदेशिक रोजगार

युवा पलायन गराउने भ्वाङहरू

युवा पलायन गराउने भ्वाङहरू

ऋण र बचतमा बैंकको ब्याजदर अस्वाभाविक देखिन्छ। उद्योगीहरूलाई सरल रूपमा कम दरमा कर्जा उपलब्ध...