सहर

चरिकोट अब त सहर भएछ

चरिकोट अब त सहर भएछ

चरिकोट अब त सहर भएको छ । उफ ! धुवाँ, धुलो, असरल्ल सवारी साधन,...