स्वाबलम्बन लघुवित्त

स्वाबलम्बन लघुवित्तको २२औं वाषिर्कोत्सव

स्वाबलम्बन लघुवित्तको २२औं वाषिर्कोत्सव

८ माघ, काठमाडौं । स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २२ औं वाषिर्कोत्सव काठमाडौंमा सम्पन्न भएको...