ईश्वर पोखरेल

जननेता मदन भण्डारीसँग १४ वर्ष १० महिना

जननेता मदन भण्डारीसँग १४ वर्ष १० महिना

हामीले सहभागीहरूकै तर्फबाट थप सुरक्षा व्यवस्था गर्‍यौं । यसका लागि हामीहरूले आफूसँग भएका दुई...