उखु किसान

किसानलाई उखु काट्ने चटारो, सरकारलाई मूल्य तोक्न छैन हतारो

किसानलाई उखु काट्ने चटारो, सरकारलाई मूल्य तोक्न छैन हतारो

किसानले खेतमा लगाएका उखु काट्न सुरु गरिसक्दा सरकार उखुको बिक्री मूल्य तोक्ने सुरसारमा छैन...