काखी

काखीको रौं हटाउन कुन विधि सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ  ?

काखीको रौं हटाउन कुन विधि सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ ?

सौन्दर्यप्रति सचेत महिलाहरु काखीको रौं हटाउने गर्छन् । यसका लागि कतिले ब्लेडको प्रयोग गर्छन्...