गफ स्टेसन

‘बाबा-ममीले मलाई गर्ने व्यवहार नै पो चेन्ज भयो’

‘बाबा-ममीले मलाई गर्ने व्यवहार नै पो चेन्ज भयो’