जरिवाना

अन्तरिक्षमा फोहोर गर्ने कम्पनीलाई पहिलोपटक जरिवाना

अन्तरिक्षमा फोहोर गर्ने कम्पनीलाई पहिलोपटक जरिवाना

अन्तरिक्षमा पृथ्वीको कक्षमा फोहोर छाडेबापत अमेरिकी सरकारले पहिलोपटक एउटा कम्पनीमाथि जरिवाना गरेको छ ।...