दलित समुदाय

बुद्ध धर्म र दलित समुदाय

बुद्ध धर्म र दलित समुदाय

सबैभन्दा बढी मानवतामा विश्वास गर्ने, जसलाई करुणा भनिन्छ त्यस्तो धर्मका अनुयायीहरूले सबैभन्दा अमानवीय जीवन...