नागरिकता

तिब्बती शरणार्थीलाई ५ लाखमा नेपाली नागरिकता

तिब्बती शरणार्थीलाई ५ लाखमा नेपाली नागरिकता

तिब्बती शरणार्थीलाई नेपाली नागरिकता बनाइदिन गिरोह नै सक्रिय रहेको खुलेको छ । यसमा जिल्ला...