निजी क्षेत्र

आयात घटाउन कृषि उत्पादन आयातमा ४२ प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लगाउन निजी क्षेत्रको प्रस्ताव

आयात घटाउन कृषि उत्पादन आयातमा ४२ प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लगाउन निजी क्षेत्रको प्रस्ताव

१९ वैशाख, काठमाडौं । बढ्दो आयात कम गर्न नेपालमा उत्पादन हुने कृषि उत्पादनको आयातमा...