पोखरा महानगर

पोखराले ल्यायो वडाअनुसार सडक र पेट्रोल पम्पको मापदण्ड

पोखराले ल्यायो वडाअनुसार सडक र पेट्रोल पम्पको मापदण्ड

‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रको हकमा नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणको पछिल्लो स्वीकृत मापदण्ड लागू हुनेछ ।'