फिल्म समीक्षा

डार्लिङ्स : बदलाको कथा, जहाँ महिला र पुरुष दुवै पीडित छन्

डार्लिङ्स : बदलाको कथा, जहाँ महिला र पुरुष दुवै पीडित छन्

एक जँड्याहा लोग्ने जसलाई हरेक रात आफ्नी पत्नीलाई कुटेकोमा कुनै पछुतो छैन । पत्नी...