बाँदर

किसानका प्रमुख समस्या बन्दै बाँदर र दुम्सी

किसानका प्रमुख समस्या बन्दै बाँदर र दुम्सी

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको कृषि गणना अन्तर्गत सामुदायिक प्रतिवेदन अनुसार कृषि र पशुपन्छीमा नोक्सान...