ललितपुर महानगरपालिका

ललितपुरमा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन

ललितपुरमा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन

ललितपुर महानगरपालिकाले स्थानीय स्तरमा हुने विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ ।