विकास

विकासको बाधक बन्दै राजनैतिक अस्थिरता

विकासको बाधक बन्दै राजनैतिक अस्थिरता

राजनीतिक स्थिरता देशले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणालीमा निर्भर हुन्छ । तर अस्थिरताले त्यसभन्दा छुट्टै...