विदेशी मुद्रा सञ्चिति

कसरी आयो विदेशी मुद्रा सञ्चितिको वर्तमान अवस्था ?

कसरी आयो विदेशी मुद्रा सञ्चितिको वर्तमान अवस्था ?

मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको घट्ने प्रवृत्ति विश्‍लेषण गर्दा यो आर्थिक वर्ष शुरु भएदेखि मात्र...