विद्युत

जाजरकोटमा पोल गाडेको तीन वर्षसम्म पनि पुगेन बिजुली

जाजरकोटमा पोल गाडेको तीन वर्षसम्म पनि पुगेन बिजुली

अनेक पहुँच र विधि प्रयोग गरेर ठेक्का लिने तर काम नगर्दा जाजरकोटको विद्युतीकरणमा समस्या...